37grader logo
Young 37°C

37ºC Life Science Technology Conference & Exhibition.

Start UiS har fått muligheten til å delta som arrangør under 37ºC Life Science Technology Conference & Exhibition. Dette er en nyoppstartet konferanse innenfor Helseteknologi og Biovitenskap, og vår oppgave er å være et møtepunkt for studentene og næringslivet. Altså å stå for et Young-program; YOUNG 37ºC .

Konferansen skal holdes i juni og dette er noe du absolutt burde få med deg! Konferansen byr på noen megaspennende dager der du kan tilegne deg masse kunnskap, inspirasjon og nettverksbygging! Vi er godt i gang med å planlegge et spennende opplegg for oss studenter, følg med for mer info!

Endelig pris for studenter kommer senere.