hvem er vi tekst

Start UiS er en studentorganisasjon som jobber for å legge til rette for at studenter ved UiS skal drive med innovasjon og entreprenørskap. Dette prøver vi å oppnå ved å arrangere kurs, foredrag, konkurranser, møteplasser og andre arrangementer med nyskaping som hovedtema.

Start UiS er en non-profit organisasjon som ble stiftet i 2003. Vi er en av 23 lokallag i Norge. I Stavanger er vi per i dag omlag 30 medlemmer.

Følg oss